Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorg is betracht, sluiten de uitgever, redactie en medewerkers van deze website alsmede de met deze website samenwerkende bedrijven iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is. Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen welke door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. JB Vastgoed Advies en of gelieerde ondernemingen draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op deze servers c.q. systemen.

Alle informatie op deze website wordt gepubliceerd onder Copyright © 2012-2020. Alle rechten worden voorbehouden.

Niets uit deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de domeinhouder worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan info@jbvastgoedadvies.nl,  jbvastgoedadvies.nl is een geregistreerd product van de domeinhouder. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met het bovenstaande.